TERVEZÉS

Épületgépészeti tervdokumentáció készítését vállaljuk:

  • új építés esetén egyszerűsített vagy elvi bejelentési eljáráshoz,
  • új épületek teljes körű gépészeti tervezése (vízellátás-csatornázás, gázellátás, fűtés-hűtés, szellőzés)
  • fűtéskorszerűsítéshez hőigény számítás (teljes épületre és helyiségenként), radiátor méretezés, új hőtermelő berendezés méretezése
  • résztervezés: pl. gázellátás tervdokumentáció teljes ügyintézéssel, fűtésterv dokumentáció stb.
  • pályázati projektekhez


FŰTÉSI RENDSZEREK TERVEZÉSE

Az egyre szigorodó előírások és a növekvő komfortigények következtében napjainkra épületeink fűtését csak olyan fűtési rendszerek tudják biztosítani, melyek kivitelezését gondos tervezői munka előzte meg. Az „így szoktuk” és az „ökölszabály” nem követendő, hiszen több milliós beruházásokról van már szó.

Épületeink fűtésére ma már számos lehetőség adott, de hogy melyik műszaki megoldás a legmegfelelőbb számunkra, azt előzetes energetikai és pénzügyi számítások alapján egyértelműen el lehet dönteni.

A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet új épületek esetében előírja gazdaságossági vizsgálat elkészítését. A vizsgálat során a megvalósítandó épület adottságait, az elérhető energiahordozókat figyelembe véve egy megvalósíthatósági elemzés készül, mely alapján racionális szempontok szerint meghatározható a tervezendő rendszerkialakítás. A tervezés során több lehetőséget is tudunk ajánlani, hogy kellene elindulni mit lehet majd még utána tovább fejleszteni.

A tervezendő fűtési rendszernek meg kell felelnie a jelenleg érvényes közel nulla energiaszint követelményének. Természetesen ez az új építésű épületeknél érvényben lévő követelmény, viszont a meglévő ingatlanok fűtéskorszerűsítésnél mindig törekedni kell a legoptimálisabb fűtési megoldásokban.

Az így elkészített kiviteli terv alapján a kivitelezés minden gond nélkül szakszerűen megvalósítható, beüzemelést követően a lakó az elvárt komfortkörülményeket élvezheti.
A beüzemelés során a kivitelező többek között beszabályozza a megépített fűtési hálózatot. A beszabályozás kizárólag beszabályozási terv alapján lehetséges, mely meglétét a már sokszor emlegetett 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet előírja. A beszabályozásról a beszabályozást végző szakcég jegyzőkönyvet készít.

A gépészeti beruházásokat megelőzően nagyon fontos kiszámítani, meghatározni az épület hőigényét, mely alapján pontosan meghatározható és kiválasztható a megfelelő méretű hőtermelő berendezés (kazán, hőszivattyú stb.) és hőleadó felületek (radiátorok, felületfűtési rendszerek.) Pontos számítások nélkül sajnos a fűtési rendszer működése nem lesz megfelelő, a lakók komfortérzete nem lesz megfelelő. Így a nagy értékű beruházás ablakon kidobott pénzzé válik....


SZELLŐZÉSI RENDSZEREK TERVEZÉSE

Komfort szellőzésről beszélünk, amikor az épületben tartózkodó lakók, felhasználók számára szükséges jó levegőt kívánjuk biztosítani. Ide tartozik lakókörnyezetünk, munkahelyünk vagy azon épületeink, melyekben végzett tevékenységekhez kívánunk kellemes környezetet teremteni.

A szellőző berendezések által megszűnik a párásodás, penészedés. Azokban az ingatlanokban ahol mennyezet hűtés és fűtés van betervezve, elengedhetetlen a szellőzőrendszer kiépítése.

Lakóépületek, irodaházak, bevásárló és szórakoztatóközpontok, oktatási és kulturális intézmények komfort szellőzésének tervezéséhez számos szabvány ad segítséget. MSZ CR1752, EN 13779, EN 15251, VDI 6022. Természetesen az energetikai követelmények számítását leíró 7/2006 (V.24). TNM rendelet is tartalmaz előírásokat, iránymutatásokat, melyeket tervezés folyamán szükséges betartani. A szakszerűen megtervezett és kivitelezett légtechnikai rendszereket szintén be kell szabályozni, így beszabályozási terv nélkül a feladat maradéktalanul nem végezhető el.